De Stichting

In 1982 is de "Stichting Vrienden van de Hengelose Christelijk Harmonie" in het leven geroepen.
De stichting heeft als doel de vereniging financieel te ondersteunen. Hierdoor is het mogelijk om de instrumenten en de concertkleding aan te schaffen, uit te breiden en te onderhouden. De stichting heeft ruim 200 vrienden die met hun jaarlijkse bijdrage de vereniging een warm hart toedragen. Uw bijdrage is vrij, echter een bedrag van € 20,- per jaar lijkt ons reëel. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrienden. Als u de HCH wilt steunen, kunt u zich per mail, schriftelijk of telefonisch aanmelden. Een financiële bijdrage is geen eenrichtingsverkeer. Wat krijgt u als vriend terug?

  • Vier maal per jaar ontvangt u het contactblad 'De Roffel', dat ook onder de leden van de HCH verspreid wordt.
  • Gratis naar de concerten van de Hengelose Christelijke Harmonie.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden als donateur van de Stichting Vrienden van de HCH.

De Roffel

de Roffel Bij een vereniging hoort natuurlijk ook een clubblad: 'De Roffel!'. Dit contactblad voor de leden en de vrienden komt 4 keer per jaar uit en is gevuld met informatie en achtergronden van de HCH. Klik op het plaatje voor de laatste uitgave van ons contactblad.

De eindredactie van "De Roffel" is in handen van Erica Plokkaar.
Kopij kan gestuurd worden naar: Erica Plokkaar

Het is mogelijk om via "De Roffel" reclame te maken voor uw firma. Mocht u nog geen advertentie in het contactblad hebben staan en u wilt hier wat meer informatie over, neem dan contact op met onderstaand adres.

Voor vragen en overige informatie over de Stichting, kunt u contact opnemen met:
mevr. M. Morssink
Breemarsweg 404
7555KG Hengelo
074-8510369